010 321 0540 www.colornova.fi info@colornova.fi

EU-ympäristömerkki

Valitsemalla EU-kukan saaneita tuotteita teet ympäristöön vaikuttavan valinnan. EU-kukka on Euroopan ympäristömerkki, joka on Euroopan yhteisön yhteinen ympäristömerkki. Samoin kuin joutsenmerkki, se kertoo puolueettomasti tuotteen tai palvelun ympäristöystävällisyydestä – laadusta tinkimättä.

Kuusi hyvää syytä valita tuote, jossa on Euroopan ympäristömerkki:

1. Merkin on myöntänyt puolueeton organisaatio.
2. Tuote erottuu helposti muista tuotteista.
3. Tuotteen laatu on varmasti vähintään yhtä hyvä kuin muiden vastaavien tuotteiden, joissa ei ole otettu huomioon ympäristönäkökohtia.
4. Tuote on tieteellisesti testattu.
5. Järjestelmästä vastaavat viranomaiset.
6. Järjestelmä on kehitetty tiiviissä yhteistyössä ympäristöalan johtavien organisaatioiden ja kuluttajajärjestöjen kanssa.


Tiesitkö tämän liuottimista?

Maalien sisältämät liuottimet haihtuvat ilmaan, jota hengität! Maalit sisältävät orgaanisia liuottimia, joista haihtuu höyryjä huoneenlämmössä. Näiden orgaanisten liuottimien joutuminen iholle tai niiden höyryjen hengittäminen saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita tai ärsytystä. Jos höyryjä hengitetään toistuvasti, ne voivat aiheuttaa hengitysteiden sairauksia ja pysyviä vaurioita. Lisäksi liuottimet vaurioittavat ilmakehän otsonikerrosta ja kertyvät vesiorganismeihin, jos niitä päästetään veteen.

Tiesitkö tämän väripigmenteistä?

Väripigmentitkään
eivät ole ongelmattomia!

Valkoisten pigmenttien valmistus aiheuttaa yleensä suuria saastepäästöjä ilmaan ja veteen. Tästä syystä ympäristömerkityissä maaleissa on rajoitettu tiukasti haitallisten valkoisten pigmenttien määrää ja siten niistä aiheutuvia päästöjä. Pigmentit voivat myös sisältää metallijäämiä, kuten lyijyä tai kadmiumia, jotka ovat myrkyllisiä ympäristölle ja terveydelle. Jos niitä pääsee vesiin, ne voivat aiheuttaa akuutin myrkytyksen, joka saattaa joskus jopa tappaa elävät organismit. Nämä jäämät ovat kiellettyjä maaleissa, joille on myönnetty Euroopan ympäristömerkki, kuten Liberon Bloom -tuotesarja.

Vastuullisia valintoja!

Maapallo ja sen asukkaat kärsivät jo nyt monista ympäristöongelmista, joita ovat muun muassa ilmaston lämpeneminen, otsonikerroksen oheneminen, jokien ja merien saastuminen, biologisen monimuotoisuuden väheneminen, jätevuoret ja niin edelleen. Monet ehkä ajattelevat, että emme voi tehdä asialle paljonkaan, mutta voimme jokainen valita yhä paremmin, mitä tuotteita ostamme ja käytämme.

Yksittäisen kuluttajan kulutusvalinnoilla ei ehkä ole kovinkaan suurta vaikutusta, mutta kun mukaan saadaan suuri joukko kuluttajia, tilanne alkaa muuttua parempaan suuntaan. Kun kuluttajat alkavat valita ympäristöä säästäviä tuotteita, he kannustavat samalla valmistajia muuttamaan valmistusmenetelmiään tai raaka-aineitaan. Jokainen voi siis vaikuttaa omilla kulutusvalinnoillaan ja teoillaan ympäristön hyvinvointiin.

Alla olevat symbolit kuvaavat Bloom-tuotteiden ympäristöystävällisyyttä sekä käyttömahdollisuuksia.

Vesipisara

Vesipisaramerkki tarkoittaa tuotteen olevan vesiohenteinen.

Keinuhevonen

Keinuhevosella on merkitty tuote, jota voit käyttää turvallisesti myös lasten leluissa.

Omena

Omena kertoo tuotteen olevan hyväksytty suoraan elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen käsittelyyn.Yhteystiedot

Colornova tuo maahan kodin kunnostamiseen tarvittavia maailmalla tunnettuja merkkituotteita.

löydät täältä